Den kreative computer

Kreativ brug af IT i daginstitutioner og skoler. Der bygges på den nyeste forskning samt forfatternes egne erfaringer i arbejdet med børn og computere.

I bogen gives et billede af den tid, som nutidens barndom udspiller sig i – en tid, hvor computeren er blevet en naturlig del af vores samfund. Bogen lægger vægt på vigtigheden af, at forældre, pædagoger og lærere indser, at barndommen i dag har ændret sig i forhold til tidligere.

Samfundet har udviklet sig i forhold til at kunne beherske IT som den fjerde kulturteknik. Hvilke konsekvenser kan det få, hvis vi vælger computeren fra i børnenes institutions- og skoleliv? – Er vores manglende indblik i børnenes digitale kultur med til at skabe A- og B-hold i Danmark? Vil manglende IT kvalifikationer kunne forårsage, at ytringsfriheden begrænses?

Det er således bogens hensigt – uden at løfte pegefingeren for højt – at sætte nyt skub i diskussionen om børn og IT.

Bogen omhandler ikke computerspil, men koncentrerer sig udelukkende om anvendelsen af computeren som et kreativt redskab.

Bogen indeholder praktiske anvisninger og helt konkrete ideer til, hvordan man på bedste måde kan komme godt og ubesværet i gang med at integrere ”den kreative computer” i institution, skole og hjem.

Titel: Den kreative computer
ISBN: 978-87-90653-14-9
Antal sider: 144
Udgivelsesår: 2003
Forfatter(e): Sadedin Elmazovski Jepsen
Pris: 60,00 kr.

Bestil bogen