Fra lilla ble til læbestift

(KUN få stk. tilbage): Den pædagogiske hverdag i daginstitutioner – fra sidst i 60’erne til i dag – beskrives med kærlig indsigt og et stænk af humor på pædagogstandens vegne.

Bogens særlige styrke er, at der fokuseres på den daglige pædagogiskepraksis som udgangspunkt for refleksion, teoridannelse og videreudvikling. Institutionskulturen analyseres med udgangspunkt i kulturforskerne Jørgen Gleerup og Edgar H. Schein. Bogen igennem samles trådene via oversigtsskemaer og modeller.

Bogen rejser spørgsmålet om, hvordan den pædagogiske kultur, som traditionelt er bygget op omkring enighed og fællesskab, kan forholde sig til en tid med opbrud og individualistiske tendenser.

Bogen er tiltænkt institutionernes hverdagspædagoger, hvornår de end måtte være hoppet ind i faget, idet der løbende trækkes paralleller mellem fortid og nutid.
Samtidig inspireres til dialog om den del af fremtiden, som pædagoger kan væremed til at definere.

Bogen lægger op til læserens egen overvejelser. Dermed er den udover at henvende sig til pædagoger og forældre, også velegnet som lærebog for studerende på vej ind i det pædagogiske felt.

Titel: Fra lilla ble til læbestift
ISBN: 978-87-90653-00-9
Antal sider: 191
Udgivelsesår: 1999
Forfatter(e): Jytte Rehnstrôm
Pris: 88,00 kr.

Bestil bogen