Hermeneutik og pædagogik

Den hermeneutiske videnskabsteori præsenteres til brug i den pædagogiske hverdag med praktiske eksempler, der får teori og praksis til at gå hånd i hånd.

Den pædagogiske omgang med andre mennesker er et hermeneutisk anliggende, eftersom børn og unge skaber mening ud fra de sammenhænge, de befinder sig i. De taler, gestikulerer, samler på noget, skriver, synger, leger, danser, chatter, hører musik etc. De lever i en meningsfuld verden sammen med andre, og denne verden kan og skal forstås, hvis pædagogen skal gøre sig forhåbninger om at udøve sit hverv på en virkningsfuld måde.

Det er vigtigt at aktualisere hermeneutikken, idet den lægger vægt på den afgørende betydning, som mening og forståelse har i pædagogikken, samt det dialektiske forhold mellem teori og praksis, og ikke mindst den betydning pædagogikkens historie og erfaring har for praksis.

Hermeneutik er en af de pædagogiske grundfortællinger, som må indgå i enhver pædagogs kunnen. Bogen er et væsentligt bidrag til dannelsen af den pædagogiske professionsudøvelse.

Forfatteren er uddannet pædagog og arbejder til daglig i en børnehave.

Titel: Hermeneutik og pædagogik
ISBN: 978-87-90653-21-7
Antal sider: 232
Udgivelsesår: 2006
Forfatter(e): Torben Hangaard
Pris: 128,00 kr.

Bestil bogen