Kroppens filosof

Merleau-Ponty, filosof og professor i børnepsykologi og pædagogik, kredser i hans værker om kroppen, som iscenesætter af en ‘naturlig symbolik’, der er den elementære forudsætning for, at verden overhovedet lader sig mærke, se høre, lege, forstå og tænke. Se Orden og kaos – elementære grundkræfter i leg af samme forfatter.

Introduktion til Merleau-Pontys (1908-1961) filosofi samt forarbejde til en fænomenologisk børnepsykologi og pædagogik, hvor kroppen er i centrum.

Titel: Kroppens filosof
ISBN: 978-87-88338-37-1
Antal sider: 188
Udgivelsesår: 1996
Forfatter(e): Torben Hangaard
Pris: 128,00 kr.

Bestil bogen