Legetøjets virtuelle verden

Bogen præsenterer resultater af et internationalt forskningsprojekt om legetøj. Der diskuteres bl.a.:

– Hvilken mening har legetøj for børn?
– Hvilken relation er der mellem leg og legetøj?
– Er det legen, der er bestemmende for, om noget bliver til legetøj eller ej?
– Er computerspil legetøj?
– Er vi på vej mod det legetøjsløse samfund?

Forfatteren argumenterer for den gennemgående tese, at legetøj ikke er en entydig størrelse. Der eksisterer en virtuel verden af muligheder, hvor alt næsten kan blive til noget andet, forbindes med noget andet og derigennem skabe en verden af tvetydighed og uforudsigelighed. De forskellige essays søger at afdække den mere eller mindre oversete verden, hvor leg og legetøj mødes. Inspirationen er hentet i fænomenologsik forskning (Buytendijk, Cassirer, Gadamer, Heidegger og Merleau-Ponty). Den fænomenologiske opfattelse drøftes også i forhold til Piaget, Vygotskij og Fröbel.

Der fremlægges ikke en sammenhængende teori om, hvad det indebærer at lege med legetøj. Teorien opbygges omkring den praksis, der er almindelig, når børn leger med legetøj. De eksperimenterer, forsøger og prøver sig frem og får måske øje på ikke tidlifgere sete muligheder. Ligesom leg er essayet eksperimenterende og prøvende i sin form. Essayet meddeler ikke noget endeligt, men kredser om sit stoffor måske at åbne nye veje i legetøjsforskningen og dermed åbne for yderligere forståelse af børns leg med legetøj.

Titel: Legetøjets virtuelle verden
ISBN: 978-87-90653-07-6
Antal sider: 176
Udgivelsesår: 2001
Forfatter(e): Torben Hangaard
Pris: 80,00 kr.

Bestil bogen