Livsværdier og ny faglighed

Uundværlig baggrund for det specialpædagogiske arbejde. Traditionelt har pædagoger taget et stort ansvar for brugernes livsførelse for at undgå marginalisering, hvilket i mange tilfælde har ført til formynderi. I de bedste hensigter er brugernes livsførelse blevet normaliseret efter flertallets normer.Serviceloven fra 1998 udfordrer på mange måder denne socialpædagogiske praksis. Loven understreger, at voksne med fysisk og psykisk funktionsevne er borgere som alle andre. Uanset boform har de ret til at vælge eller afvise pædagogiske tilbud om støtte. Den socialpædagogiske støtte skal tilrettelægges i samarbejde med den enkelte bruger og på baggrund af den enkeltes samtykke. Det betyder, at brugernes ønsker skal sættes i centrum, og at pædagoger fremover skal kunne møde og understøtte en mangfoldighed af livsværdier og livsmønstre.
Bogen diskuterer en professionalitet, der fastholder betydningen af at yde støtte og samtidig respektere brugerens integritet og myndighed over eget liv. Pædagoger, der deltager i et udviklingsprojekt, giver desuden konkrete eksempler på deres forsøg på omstilling til ny faglighed.

Titel: Livsværdier og ny faglighed
ISBN: 978-87-90653-10-6
Antal sider: 214
Udgivelsesår: 2001
Forfatter(e): Ida Schwartz
Pris: 80,00 kr.

Bestil bogen