Lokale liv, fjerne forbindelser

15 antropologer har foretaget feltstudier blandt børn og unge indvandrere. De har undersøgt, hvordan disse børn og unge indgår i dannelsen af kultur fra deres særlige position. Kultur er ikke blot bestemt af nationale eller etniske fællesskaber, men skabes kontinuerligt af det sociale liv, der udspiller sig i folks daglige tilværelse.
Bogen fokuserer på de ’små fortællinger’, der handler om de liv, børn og unge med migrantbaggrund lever i forskellige samfund. De små fortællinger viser de meget forskelligartede liv, disse børn lever, men peger samtidig på deres fælles oplevelser af begrænsninger og muligheder i forbindelse med migration. Casestudierne viser, hvorledes de i forhandling med omverdenen er med til at skabe deres egen positioner, sociale forståelser og nye kulturelle former.
Bogen beskæftiger sig med migrations- og integrationsrelaterede spørgsmål i Danmark, men de perspektiveres af studier fra andre dele i verden.

Folkeskolen: ”For lærere er især afsnittene om folkeskolen, gymnasiet, sportslivet og mødet med arbejdsmarkedet rasende oplysende og læseværdige.”

Bogen er redigeret af Karen Fog Olwig, Laura Gilliam, Karen Valentin. Herudover er der artikler af Helle Bundgaard og Eva Gulløv, Marianne Holm Pedersen, Thea Aarup-Kristensen, Kathrine Bek-Pedersen, Irene Skovgaard Nielsen, Sally Anderson, Karsten Pærregaard, Birgitte Romme Larsen, Anna Hjerrild, Mikkel Rytter, Lotte Meinert.

Titel: Lokale liv, fjerne forbindelser
ISBN: 978-87-412-0341-0
Antal sider: 304
Udgivelsesår: 2005
Forfatter(e): Eva Gulløv, Sally Anderson
Pris: 80,00 kr.

Bestil bogen