Orden og kaos

“Orden og kaos” fremhæver hidtil oversete sider af børnenes leg. Orden og kaos er legens poler, dens højdepunkter, om man vil. De skaber legenes dynamik.

Orden er ensbetydende med, at barnet giver sig hen, at oplevelsen er præget af viljen til at bygge en verden op i fællesskab med andre. Bogen viser bl.a., hvordan børn råder over et sprogligt legerepertoire og et helt sæt af kropslige udtryksformer til at skabe orden i deres lege. Det er en form for metakommunikation, der indeholder mange meddelelser på én gang.

Kaos i leg udløser lystbetonet forvirring, larm, fryd, tankeløshed, dumdristighed, hurtig kropslig bevægelse, tumult, magtudfoldelse og voldsomhed. Denne side af legen, der behandles indgående i bogen, møder ikke særlig stor forståelse i den pædagogiske praksis og er mere eller mindre overset i nyere legeforskning.

Inspirationen er hentet i kulturantropologisk forskning, og den fænomenologiske legeteori spiller ligeledes en vigtig rolle.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, psykologer, studerende ved pædagog- og lærerseminarierne.

Titel: Orden og kaos
ISBN: 978-87-88338-01-0
Antal sider: 112
Udgivelsesår: 1992
Forfatter(e): Torben Hangaard
Pris: 128,00 kr.

Bestil bogen