Pædagogikkens 7 forhold

En grundbog til lærerstuderende.
Bogen medvirker til afklaring af pædagogiske grundspørgsmål med det formål at kunne begrunde en professionel stillingtagen i dag.
Der gives bud på forskellige sociologiske teorier, pædagogiske tænkere og opfattelser til refleksion i det pædagogiske landskab.
Pædagogikken indkredses gennem 7 forhold: samfundssyn, menneskesyn, pædagogiske mål, principper, lærerens rolle, undervisningens tilrettelæggelse, metoder.
”En meget sober, opdateret og velskrevet grundbog til seminariebrug. der giver en sammenhængende og nuanceret fremstilling af pædagogikken som et tværfagligt fag.” (PPR)
”Der udgives i øjeblikket mange pædagogiske grundbøger, hvoriblandt denne udgivelse er blandt de bedre.” (Lektørudtalelse, 2006)

Titel: Pædagogikkens 7 forhold
ISBN: 978-87-90653-18-1
Antal sider: 304
Udgivelsesår: 2005
Forfatter(e): Aage Rokkjær, Annette Hildebrand Jensen
Pris: 158,00 kr.

Bestil bogen