Stemninger

Stemninger har indvirkning på, hvordan vi tænker og handler og er af stor betydning for, hvordan vi løser opgaver og takler situationer. Vores evne til at lære er påvirket af måden, vi sanser og oplever i tid og rum. Stemninger kan åbne op for et menneskes potentialer.

– At komme i stemning sker i en kontekst omkring én.
– At være stemt handler om noget, der sker inde i én selv.

Stemninger er tæt forbundet med det æstetiske. Gennem de æste-tiske udtryk forenes følelse og fornuft på samme tid. Æstetikken er identitetsskabende, idet de æstetiske valg former os som men-nesker.

Det pædagogiske område har stor glæde af kunst og æstetik, der er medvirkende til at udfordre og udforske vores sanser, forestillinger og stemninger på utallige måder. Ved hjælp af æstetiske virkemidler opnås nye didaktiske muligheder for læring.

Bogen søger i det hele taget at skabe større klarhed over begreberne i dette betydningsfulde og sanselige område gennem skønlitteratur, film, kunst, musik, drama, faglitteratur og selvoplevede erfaringer.

Fagligt kan bogen anvendes som en grundbog i aktivitets- og kulturfagene på pædagog- og lærerseminarierne. Den er også rele-vant for de såkaldte teorifag, fordi stemning er en central del af menneskets læreprocesser.

Generelt henvender bogen sig til professionelle, som arbejder med mennesker, herunder pædagogen, læreren, sygeplejersken, fysio- og ergoterapeuten, jordmoderen, socialrådgiveren, psykologen.

Titel: Stemninger
ISBN: 978-87-90653-17-3
Antal sider: 288
Udgivelsesår: 2005
Forfatter(e): Kaj Struve
Pris: 148,00 kr.

Bestil bogen