Udvikling

Del 1 giver et grundlag for at forstå, hvad videnskab er og hvilke metoder, som kan benyttes for at forstå udviklingsbegrebet.

Del 2 retter fokus på filosofiens betydning for udviklingsbegrebet. De professionelle bør have en opfattelse af centrale filosofiske spørgsmål som en del af den pædagogiske teori.

Del 3 beskriver en rejse gennem fire niveauer af virkeligheden: Det fysiske, det biologiske, det psykologiske og det sociologiske. Læseren får lejlighed til at se på de enkelte videnskaber, samt tage stilling til, hvad disse niveauer betyder for pædagogikken.

Del 4 beskriver grundlaget for at mennesket kan udvikle sig til et helt menneske. Forfatteren kommer med sit bud.

Del 5 beskriver og samler udviklingsbegrebet.

I del 6 opsamles og udvikles pædagogikken for at klargøre problemstillinger i den praktiske pædagogik, f.eks. omkring opdragelse, dannelse, kompetence, undervisning og læring.

Titel: Udvikling
ISBN: 978-87-90653-12-2
Antal sider: 624
Udgivelsesår: 2002
Forfatter(e): Kaj Struve
Pris: 100,00 kr.

Bestil bogen